Izdelava gospodarskega objekta

26012017-gradbena-dela-003Objekt: Skladiščni prostori.
Opravljeno delo: Izdelava AB temeljne plošče in nosilnega zidu objekt v višini 1 m. Izdelava lesene strešne konstrukcije, pokrite s trapezno pločevino.